மிலேனியம் குழுவினர் நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சரரை சந்தித்துள்ளனர்@

மிலேனியம் சவால்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் பிரதிநிதிகள், அதன் பிரதி தலைவர் தலைமையிலான குழுவினர் நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவை சந்தித்துள்ளனர். இந்த நிகழ்வு நாடாளுமன்ற கட்டடதொகுதியில் அமைந்துள்ள அமைச்சின் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இலங்கையில் சாத்தியமான முதலீடுகளை மேற்கொள்வது தொடர்பான விடயங்கள் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டன. நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் எரான் விக்கிரமரட்ண, நிதி அமைச்சின் பொருளாதார ஆலோசகர் டிசால் டி மெல்லும் இதில் கலந்துகொண்டனர்.

Continue Reading

புதிய வருமான வரி சட்டமூலத்தில் மக்களுக்கு சுமையான வரி விதிப்புக்கள் நீக்கம்!

உத்தேச புதிய வருமான வரி சட்டமூலத்தில் பொதுமக்களுக்கு சுமையாக உள்ள வரி விதிப்புக்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார். இந்த சட்ட மூலத்தின் முக்கிய நோக்கம் நேரில் வரி அறவீடுகளை 60 வீதத்தால் குறைப்பதும், நேர் வரி அறவீடுகளை 40 வீதத்தால் குறைப்பதுமாகும். தற்சமயம் அமுலில் உள்ள வரி அறவீட்டு நடைமுறையின் படி நேரில் வருமானத்தில் 80 வீத அறவீடும், நேர் வரி விதிப்பில் 20 வீத அறவீடும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் […]

Continue Reading